Wat is Aplastische Anemie

Aplastische Anemie, wat is het eigenlijk?

Aplastische Anemie is een zeer zeldzame, ernstige beenmergziekte. Slechts 2 op 1.000.000 mensen krijgt deze ziekte. Heel letterlijk gezien betekend Aplastische Anemie bloedarmoede door onvoldoende aanmaak van rode bloedcellen.

De benaming Aplastische Anemie is in principe niet correct, omdat het bij deze ziekte gaat om onvoldoende aanmaak van: rode bloedcellen (erytrocyten), witte bloedcellen (leukocyten) en bloedplaatjes (trombocyten). Dus niet alleen onvoldoende aanmaak van de rode bloedcellen.

Uit onderzoek zal dan ook blijken dat de plek waar het bloed wordt aangemaakt, het beenmerg, leeg is. De totale aanmaak van bloedelementen is aangetast.

Er is een zeer zeldzame erfelijke aangeboren vorm van Aplastische Anemie, ook wel Fanconi-anemie genoemd. Deze ziekte geeft bijna altijd in de vroege jeugd al symptomen en veroorzaakt ook een vergrote kans op andere kwaadaardige ziekten, naast het beenmerg falen.

Daarnaast kunnen de beenmergstamcellen beschadigt zijn door virusinfecties. In dat geval kan het gaan om virussen die geelzucht en leverontsteking veroorzaken, zoals het hepatitis B en C virus.

Bij een klein deel van de mensen die Aplastische Anemie krijgen, wordt een afwijking aan het oppervlak van de cellen gevonden.  Dit komt ook voor bij PNH Paroxysmale Nocturne Hemoglobinurie.

Schadelijke stoffen, zoals benzeen of straling kunnen een oorzaak zijn van Aplastische Anemie.

Dan kan er ook nog sprake zijn van een afweerreactie door de eigen witte bloedcellen ofwel de T-Lymfocyten gericht tegen de beenmergstamcellen. Dit zijn de cellen die verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke bloedaanmaak.

In zeer uitzonderlijke gevallen, ontstaat Aplastische Anemie tijdens de zwangerschap. In de meeste gevallen verdwijnen de verschijnselen vanzelf weer aan het einde van de zwangerschap.

De volgende medicijnen kunnen Aplastische Anemie veroorzaken: Immunosuppressors, medicijnen ter behandeling van reumatoïde artritis, medicijnen ter behandeling van kanker en sommige antibiotica, zoals bijvoorbeeld Chlooramfenicol.

De meeste mensen die Aplastische Anemie krijgen gaat het echter om een verworven ziekte. Dit wil zeggen, dat de ziekte tijdens het leven is ontstaan. Helaas wordt bij de meeste mensen die Aplastische Anemie krijgen nooit een oorzaak gevonden en daarom wordt aangenomen dat het gaat om een eigen afbraakreactie tegen de beenmergcellen, dus een auto-imuunreactie. Kort samengevat ziet je lichaam je beenmerg als vijandig en breekt het net zo snel af als dat je het aanmaakt.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *